سفارش تبلیغ
صبا ویژن
فانوسـ‏ نامه
جمعه 91 مهر 7 :: 4:1 عصر ::  نویسنده : شهاب افشار

  ایـــــ

  حرمــــتــــــ

  مــــلـــــــجــــــــا

  درمـــــــانـــــــــدگـــــانــــ ....

نه اینکه امروز تولد شما باشد ،

به این اعتقاد که در این روز هست شده اید ..

نه ..!

شما بوده اید ..

از خیلی قبل تر ..

زمانی که رسول خدا «ص» فرمود محققا پاره اى از تن من در خراسان دفن میشود زیارتش نکند گرفتارى جز آنکه خدا گرفتاریش را بر طرف کند و نه گنهکارى جز آنکه خدا گناهانش بیامرزد.(1)

 

و از شما گفته است پیامبر زمانی که مردى خراسانى باو عرضکرد یا بن رسول اللَّه من رسول خدا «ص» را در خواب دیدم گویا بمن میفرمود چطور باشید وقتى که در زمین شما دفن شود پاره اى از تن من و امانت تن من بشما سپرده شود و در زمین شما ستاره من غروب کند، وشما فرمودید منم مدفون در زمین شما و منم پاره تن پیغمبر شما و منم امانت و منم آن ستاره هلا هر که مرا زیارت کند و آنچه خداى تبارک و تعالى از حق و طاعت من واجب کرده بشناسد من و پدرانم روز قیامت شفیعان اوئیم و هر که ما شفیعان او باشیم در روز قیامت نجات یابد گرچه بر او مانند گناهان انس و جن باشد بتحقیق براى من باز گفت پدرم از جدم از پدرش که رسول خدا «ص» فرمود هر که مرا در خواب بیند خود مرا دیده زیرا شیطان در صورت من در نیاید و نه در صورت احدى از اوصیایم و نه در صورت احدى از شیعیانشان و براستى خواب راست یکى از هفتاد جزء نبوتست.(2)

 

 

امام رئوف گفتید هر که یاد مصیبت ما کند و بگرید بدان چه با ما کردند روز قیامت با ما در درجه ما است و هر که یاد مصیبت ما کند و بگرید و بگریاند دیدهاش گریان نشود روزى که همه دیدهها گریانست و هر که بنشیند در مجلسى که امر ما در آن زنده میشود دلش نمیرد روزى که دلها بمیرد (3) ،اما امروز روز میلاد شماست ولی ... بازهم نمناک شد چشمان ما هنگام دیدن ضریحتان از دور و در آرزویش ...

 

(1:ابن بابویه، محمد بن على، الأمالی (للصدوق) / ترجمه کمرهاى، 1جلد، کتابچى - تهران، چاپ: ششم، 1376ش.)(3:همان )

 

(2:همان )

 

 

 

 

 
موضوع مطلب :